Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 422

422. Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów


Lokalizacja

ul. Łódzka 25

Skrócony opis

W ramach zadania pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną przestawione bliżej chodnika prowadzącego z osiedla Parkitka w kierunku Rynku Wieluńskiego, a teren, na którym staną, zostanie utwardzony (płyta betonowa ażurowa, płyty chodnikowe, ew. kostka brukowa).

Opis zadania

W ramach zadania pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, stojące obecnie przed wjazdem na działkę przy ul. Mościckiego 3, zostaną przeniesione bliżej chodnika prowadzącego z osiedla Parkitka w kierunku Rynku Wieluńskiego, zgodnie z załączoną mapką. Aktualnie są one bardziej oddalone od trasy, z której korzystają mieszkańcy bloków Spółdzielni Mieszkaniowej "Parkitka", udając się np. na przystanek autobusowy Rynek Wieluński lub do znajdujących się w jego pobliżu sklepów (większość osób wyrzuca odpady "po drodze", nie zaś wychodząc z mieszkania specjalnie w tym celu). Obecna lokalizacja pojemników powoduje, że wyrzuca się do nich odpady stojąc na jezdni i to na łuku drogi. Przestawienie ich spowoduje większą wygodę mieszkańców, a także będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w tej okolicy. Ponadto teren, na którym staną pojemniki, zostanie utwardzony (płyta betonowa ażurowa, płyty chodnikowe, ew. kostka brukowa). Obecnie dzwony są ustawione bezpośrednio na ziemi, niejednokrotnie wokół nich robi się błoto, w którym potem leżą śmieci. Realizacja projektu ułatwi dbanie o czystość w tym miejscu.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane z oszczędności w puli środków na realizację zdań w dzielnicy.

Poniżej orientacyjne koszty wykonania 50m2 utwardzenia. Do wykonania proponujemy wykorzystać płyty ażurowe 40x60cm, aby powierzchnia była wodoprzepuszczalna.

Materiał             Grubość warstwy                   Cena rynkowa                     Potrzebna ilość materiału        Koszt

Płyty 40 × 60 cm 10 cm                                         25 zł/szt.                                     200 szt.                        5000 zł

Żwir dekoracyjny wypełnienie otworów w płytach 200 zł/t                                            5 t                                 1000 zł

Piasek                         5 cm                                 50 zł/t                                             5 t                           250 zł

Tłuczeń                         25 cm                                 70 zł/t                                              24 t                       1680 zł

Geowłóknina - 250 zł/rolkę 1,5 × 50 m       1 rolka - 75 m2                                                                           250 zł

Łącznie                                                                                                                                                                      8180 zł