Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 427

427. Bezpieczna i kolorowa Parkitka


Lokalizacja

Osiedle Parkitka, różne adresy

Skrócony opis

Zadanie ma na celu uzupełnienie dzielnicy Parkitka o małą architekturę. Proponuję zainstalowanie w pobliżu Przedszkola nr 38, stołu do piłkarzyków oraz stołu do szachów (podobnych istniejących w dzielnicy Północ). Wymagana jest również renowacja ławek znajdujących się w ciągu pasażu Stasieckiego od fontanny do ul. Łódzkiej (wymiana desek, pomalowanie).

Opis zadania

Zadanie ma na celu uzupełnienie dzielnicy Parkitka o małą architekturę. W pierwszym celu zadania proponuję zainstalowanie w pobliżu Przedszkola nr 38 małej architektury: stołu do piłkarzyków oraz stołu do szachów (podobnych istniejących w dzielnicy Północ). Wymagana jest również renowacja ławek znajdujących się w ciągu pasażu Stasieckiego od fontanny do ul. Łódzkiej, potrzebna jest wymiana desek oraz pomalowanie. Proponuję także pomalowanie pasów znajdujących się przy ul. Łódzkiej na wysokości sklepu Spar.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stół do gry w piłkarzyki18 600 zł
2Stół do gry w szachy18 600 zł
3Renowacja ławek na pasażu Stasieckiego 30 000 zł
Łącznie: 67 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5500

Miejski Zarządu Dróg oraz Biuro Inżyniera Ruchu poniższe kwestie opiniuje negatywnie:
1) Skrzyżowanie ulicy Mościckiego z ulicą Bialska było niejednokrotnie analizowane nie ma uzasadnienia wstawiania tam lustra drogowego.
2) Odnosząc się do montażu progów zwalniających zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zmianami), nie dopuszczają umieszczania progów zwalniających w podanej lokalizacji z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniej odległości progu od konstrukcji nośnych (poniżej 25 metrów), do których według nowej interpretacji przepisów należą także budynki mieszkalne.
3) Odnosząc się do wymalowania pasów dla pieszych nie jest wskazanym żeby stosować tego typu zabieg w środku osiedla. Przypominamy że wskazany obszar znajduje się w strefie ograniczonej prędkości 30 km/h oraz strefie zamieszkania.
Z uwagi na powyższe zadanie ogranicza się do lokalizacji stołu do gry w piłkarzyki, lokalizacji stołu do gry w szachy, renowacji ławek na pasażu Stasieckiego oraz odnowienia malowania pasów w ul. Łódzkiej przy sklepie Spar.