Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 433

433. Zielone przystanki autobusowe


Lokalizacja

Różne adresy, przystanki autobusowe z dużą ilością podróżnych, posiadające teren do około umożliwiający realizację zadania, wymagana konsultacja z MPK.

Skrócony opis

Zielone miasto to szczęśliwe miasto. Zadanie ma na celu wymianę kilku standardowych przystanków autobusowych na ich zielone odpowiedniki. Przykładowo z pnącymi się roślinami po ich ścianach, donicami z kwiatami i krzakami obok, czy nawet z porastającą trawą na dachu. Proponuję wstępną ilość 15 sztuk takich przystanków, zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Opis zadania

Zielone miasto to szczęśliwe miasto. Zadanie ma na celu wymianę kilku standardowych przystanków autobusowych na ich zielone odpowiedniki. Przykładowo z pnącymi się roślinami po ich ścianach, donice z kwiatami i krzakami obok przystanków, czy nawet z porastającą trawą na dachu.
Lokalizację proponuję na mapie, lecz wymaga ona konsultacji z choćby MPK.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
115 sztuk Zielonych przystanków250 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

15000

W ocenie Biura Inżyniera Ruchu UM w przypadku realizacji zadania z wariancie z trawą na dachu, konstrukcja istniejących wiat musiałaby ulec modyfikacji lub musiałyby one zostać wymienione na nowe, przystosowane do utrzymania roślinności, co zwiększyłoby koszty realizacji projektu. Ponadto obsadzenie wiat pnączami oraz nasadzenia na ich dachach, utrudniałoby utrzymanie obiektów w czystości, a w sytuacji pandemii dezynfekcji.
W opinii CUK do realizacji projektu należy uwzględnić budowę "zielonych przystanków" w oparciu o lokalizację na nich zieleni nie związanej bezpośrednio z istniejącą wiatą np. w postaci pergoli wolnostojącej z pnączami, donic z roślinami, rabaty z krzewami oraz drzew wbudowanych w nawierzchnię przystanku z siedziskami wokół nich lub bezpośrednio przy nich. Realizacja zadania wymaga opracowania dokumentacji projektowej dla wskazanych przez wnioskodawcę 15 szt. "zielonych przystanków".
W wycenie przyjęto średnią cenę dla jednego obiektu w wysokości 40 tys. zł.