Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 435

435. Rewitalizacja terenu najcenniejszego historycznie miejsca na PÓŁNOCY! - Strzelnicy garn. 27 puł. piechoty 7. Dyw. Piechoty. - LAS ANIOŁOWSKI


Lokalizacja

Las Aniołowski

Skrócony opis

Rewitalizacja najcenniejszego historycznie miejsca na PÓŁNOCY! - Strzelnicy garn. 27 puł. piechoty 7. Dyw. Piechoty. - LAS ANIOŁOWSKI.
Zapomniane miejsce, które jest historycznie najcenniejszym miejscem na Północy  z dnia na dzień niszczeje i zostaje pochłaniane przez matkę naturę. Warto zadbać o to miejsce, dla przyszłych pokoleń.

Opis zadania

Rewitalizacja terenu najcenniejszego historycznie miejsca na PÓŁNOCY! - Strzelnicy garn. 27 puł. piechoty 7. Dyw. Piechoty. - LAS ANIOŁOWSKI.
Zapomniane miejsce, które jest historycznie najcenniejszym miejscem na Północy  z dnia na dzień niszczeje i zostaje pochłaniane przez matkę naturę. Warto zadbać o to miejsce, dla przyszłych pokoleń.
Usunięcie powalonych drzew, posprzątanie terenu czy zabezpieczenie walących się zabudowań to dopiero początek zadbania o to miejsce.las

O strzelnicy:
Na terenie obecnego lasu, przed I wojną światową utworzony został poligon wojskowy. W dwudziestoleciu międzywojennym wykorzystywany był przez stacjonujących w Częstochowie żołnierzy 27 Pułku Piechoty i 7 Pułku Artylerii Lekkiej.
W okresie II wojny światowej poligon użytkowany był przez okupacyjne wojska niemieckie, zaś po 1945 roku przez stacjonujące w Częstochowie oddziały Ludowego Wojska Polskiego. Decyzja o zagospodarowaniu poligonu jako kompleksu zieleni miejskiej podjęto w 1960 roku. Zapoczątkowano zalesienie terenu. Do grudnia 1995 roku teren był własnością Skarbu Państwa. W 1996 roku właścicielem została Gmina Miasto Częstochowa, która rozpoczęła prace porządkowe i rewitalizacyjne lasu.
źródło informacji:https://pl.wikipedia.org/wiki/Las_Anio%C5%82owski

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

12000

W opinii Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizacja zadania winna się odbyć z poszanowaniem istniejącego drzewostanu. Do wykonania zadania należy przeprowadzić inwentaryzację drzewostanu w obrębie obiektu i wskazać drzewa do usunięcia. Wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia.