Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 447

447. Remont ul. Wilcza w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Wilcza w Częstochowie

Skrócony opis

W ramach bieżącego utrzymania Miejski Zarząd Dróg zrealizuje remont ul. Wilcza w Częstochowie. Zadanie polegać będzie na utworzeniu nowej nawierzchni od początku ulicy do jej końca. Podyktowane ważnym interesem społecznym.

Opis zadania

https://bip.czestochowa.pl/interpelacja/1166622/interpelacja-w-sprawie-poprawy-stanu-ul-wilczej

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Zdanie jest objęte gwarancją należytego wykonania . Nie ma kosztów utrzymania przez 5 lat

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.