Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 455

455. Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna


Lokalizacja

Częstochowa, 42-280 ul. Główna 144

Skrócony opis

W imieniu ochotniczej straży pożarnej Kawodrza Dolna zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszego projektu zakupu zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego. Przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Za każdy głos serdecznie dziękujemy.

Opis zadania

Realizacja tego projektu pozwoli na bezpieczne i efektywne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych i wspomoże ochronę przeciwpożarową naszej dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza, jak i całego miasta. Zakupiony sprzęt znacząco poprawi zdolności i elastyczność jednostki. Bez pomocy Budżetu Obywatelskiego zakup torby medycznej, zestawu narzędzi hydraulicznych oraz defibrylatora AED była bardzo utrudniona. Uważamy, że jest to projekt ważny społecznie, który posłuży mieszkańcom przez wiele lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zestaw narzędzi hydraulicznych elektrycznych70 000 zł
2Zestaw PSP R15 000 zł
3Defibrylator AED5 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

6 250 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt zadania nr 455 pod nazwą „Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 80 000 zł do 113 000 zł
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.