Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 461

461. Zapewnienie dostępności Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami


Lokalizacja

42-280 Częstochowa, ul. Szamotowa 8

Skrócony opis

Budynek szkoły powinien służyć wszystkim mieszkańcom dzielnicy i miasta dlatego należy zadbać o jego dostępność dla osób niepełnosprawnych. Należy zadbać o dostępność wejścia do budynku szkoły, sekretariatu, który jest miejscem załatwiania i rozpatrywania spraw i toalety z dostosowaniem kabiny dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Opis zadania

Ustawa z lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Aby wypełnić część zadań dostosowania wymaga wejście do budynku szkoły, które w przypadku Szkoły Podstawowej nr 46 będzie polegać na montażu sygnalizacji dźwiękowej przy drzwiach wejściowych oraz zamontowaniu podjazdu, rampy aluminiowej z poręczą na schodach, które mieszczą się tuż za drzwiami wejściowymi do budynku. Możliwość skorzystania z toalety przez osobę niepełnosprawną umożliwi zamontowanie podobnego podjazdu na schodach biegnących do toalety. Wejście do toalety powinno otrzymać drzwi przyjazne osobom niepełnosprawnym, podobne drzwi należy zamontować w kabinie przeznaczonej dla wymienionej grupy osób. Istniejące pomieszczenie przyszłej kabiny dla osób ze szczególnymi potrzebami należy wyremontować z zainstalowaniem specjalistycznej armatury niezbędnej do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście do sekretariatu szkoły wymaga również zamontowania drzwi przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Należy przeprowadzić niezbędne prace remontowe pomieszczenia z wprowadzeniem zmian niezbędnych dla osoby niepełnosprawnej. Przed sekretariatami należy umieścić ławkę z siedziskami i blatem do ewentualnego wypełnienia dokumentów. Przed pochylniami, drzwiami do pomieszczeń należy umieścić na podłożu taśmy antypoślizgowe i ostrzegające. Wymienione miejsca powinny otrzymać odpowiednie oświetlenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Podjazd, rampa aluminiowa z poręczą x 27 000 zł
2Drzwi wewnętrzne dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne x 34 500 zł
3Remont kabiny w toalecie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych z zainstalowaniem specjalistycznej armatury15 000 zł
4Remont pomieszczenia sekretariatu szkoły10 000 zł
5Ławka z siedziskami i blatem do instalacji przy sekretariacie 1 500 zł
6Sygnalizator dźwiękowy, oświetlenie, taśmy antypoślizgowe i ostrzegające do podłoża1 500 zł
Łącznie: 39 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.