Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 467

467. Budowa placu do Street Workoutu


Lokalizacja

Proponuję dwie lokalizację ul Orkana ( przy nowo wbudowanym torze speed rowerowym ) lub miedzy dk1 a ul Bohaterów Katynia ( w miejscu gdzie aktualnie rosną topole)

Skrócony opis

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sportowej oraz zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i prowadzeniu zdrowego trybu życia.
Cele pośrednie:
- budowę Street Workout Parku
- popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia

Opis zadania

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sportowej oraz zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i prowadzeniu zdrowego trybu życia.
Cele pośrednie:
- budowę Street Workout Parku
- popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia.
Podobne place znajdują się dzielnicy Północ ( Szkoła nr 48, Promenada), Zawodzie ( przy ul. Legionów 23 ) oraz w Śródmieściu ( ul.Kościuszki ).
Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout. Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę zestawu do ćwiczeń fizycznych wraz z odpowiednią do tego nawierzchnią i małą architekturą (ławki, śmietniki)

Street workout promuje nowa formę treningu siłowego jakim jest kalistenika. W skład zestawu do ćwiczeń powinien wchodzić odpowiedni sprzęt wraz z atestami. (drabinki, drążki, poręcze, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha).
Proponuję dwie lokalizację ul Orkana ( przy nowo wbudowanym torze speed rowerowym ) lub miedzy dk1 a ul Bohaterów Katynia ( w miejscu gdzie aktualnie rosną topole)

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

17000

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Do lokalizacji placu do ćwiczeń street workout należy uwzględnić dz. nr 54 obr. 338 zlokalizowaną przy ul. Orkana