Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 476

476. Prosto do celu


Lokalizacja

teren miasta

Skrócony opis

Marzymy, robimy postanowienia noworoczne, wyznaczamy sobie cele. A jak jest z ich realizacją? Coaching  to wspieranie ludzi w osiągnięciu tego czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im co mają zrobić. Bo każdy  ma w sobie zasoby aby zrealizować marzenia, cele. 10 sesji coachingowych dla 10 mieszkańców  i mieszkanek Częstochowy.

Opis zadania

Coaching umożliwia ludziom wykorzystanie ich mądrości by pomóc im osiągnąć cele, poprawić wyniki, zyskać jasność, stać się bardziej samoświadomymi i świadomymi innych oraz rozwinąć odpowiedzialność za samych siebie. jest to rozwojowy dialog, w którym coach zadaje klientowi umiejętne pytania. Spotkanie z coachem pomaga w dostrzeżeniu z innej perspektywy możliwości działań w drodze do realizacji  celu, marzenia.   Proces coachingowy pomaga  zmienić relacje w rodzinie, w pracy. Jest to świadomy trening prowadzący do zmiany na lepsze, do poprawy jakości życia. Wiedząc dokąd zmierzamy odnosimy sukces.
Projekt zakłada zwiększenie dostępności pomocy coachingowej dla Częstochowianek i Częstochowian. Projektem będzie objętych 15 osób, które będą mogły skorzystać z 10 dwugodzinnych sesji coachingowych z dyplomowanym coachem.  Sesje będą się odbywać na terenie miasta w budynkach spełniających kryterium dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Terminy sesji będą ustalane indywidualnie z klientami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1spotkania z coachem21 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Brak.

Weryfikacja pozytywna. Zadanie zostanie zrealizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności. Miejsce realizacji zadania musi spełniać kryterium dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.