Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 481

481. Modernizacja pawilonu B oraz zakup specjalistycznego samochodu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Gilowa 44/46, 45/47, 42-200 Częstochowa,
Dzielnica - Zawodzie - Dąbie

Skrócony opis

W budynku B panuje duża wilgoć i a w zimę niska temperatura. Wykonane prace zapewnią właściwe warunki bytowe dla zwierząt przebywających w tym budynku. Obejmą min.: wymianę posadzek, ogrzewania, odwodnienia.
Nowy samochód jest niezbędny, by móc sprawnie pomagać zwierzętom. Obecny samochód ma 13 lat i przejechanych ponad 216000 km. Rocznie pokonuje ok. 11000km i uczestniczy w ok.600 interwencjach.

Opis zadania

Modernizacja pawilonu „B”.
W budynku „B” panuje obecnie duża wilgoć, a co za tym idzie w zimie niska temperatura. Prace modernizacyjne obejmowałyby wymianę posadzek, które nie zostały prawidłowo wyprofilowane i ocieplone. Dodatkowo w budynku zostałyby odpowiednio zaizolowane ściany, a także zostałby zmieniony sposób odwodnienia z punktowego na liniowy zapewniając jego większą skuteczność. Prace objęłyby również modernizację ogrzewania z naściennego znajdującego się w korytarzu na podłogowe i jak również oświetlenia w całym pawilonie.
Przeprowadzone remonty przyczynią się do poprawy dobrostanu starszych i schorowanych zwierząt przebywających głównie w tym budynku.    
Zakup nowego samochodu - nowy odpowiednio dostosowany i wyposażony samochód jest niezbędny, by móc każdego dnia sprawnie podejmować interwencje i pomagać wszystkim zwierzętom z terenu Gminy Częstochowa, które wymagają pomocy. Niestety obecnie używany przez schronisko samochód ma już 13 lat i przejechanych ponad 216 000 km. Rocznie pracownicy pokonują nim ok. 11 000 km przeprowadzając ponad 600 interwencji, co powoduje, iż coraz częściej ulega on awariom. Na remonty samochodu tylko w I połowie roku 2021 wydano już ponad 7 000 zł ze środków finansowych miasta pochodzących z dotacji na realizację zadania publicznego i tylko dzięki temu, że częstochowski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce posiada od 2020 roku swój samochód, mogły być dalej prowadzone wyjazdy interwencyjne w okresach, gdy samochód miejski był w naprawie. Schronisko by móc nadal skutecznie udzielać pomocy, musi dysponować pewnym i profesjonalnie przygotowanym samochodem do transportu zwierząt. Wymiana samochodu pozwoli nie tylko na zwiększenie pewności, że samochód dojedzie na czas, ale również na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez miasto na jego eksploatację.
W ramach niniejszego zadania kontynuowane byłyby również prace związane z porządkowaniem i dostosowaniem do przyszłych zadań terenu, który jest w zarządzie operatora prowadzącego schronisko. Na terenie tym w przyszłości prowadzone będą między innymi aktywne kampanie na rzecz zmniejszania bezdomności zwierząt, propagowania odpowiedzialnej adopcji i inne podobne działania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Modernizacja pawilonu B160 000 zł
2Zakup samochodu przystosowanego do transportu zwierząt195 000 zł
3Dalsze prace porządkowe i dostosowywanie terenu (działki nr 22, 4/2, 33) znajdującego się w zarządzie operatora prowadzącego schronisko do potrzeb prowadzenia w przyszłości aktywnych kampanii promujących odpowiedzialną adopcję.60 000 zł
Łącznie: 415 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja zadania jest uzasadniona.