Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 482

482. Ławeczka gen. Janusza Głuchowskiego


Lokalizacja

Skwer Junaków – działki nr nr 100/30 i 100/37 obręb 305

Skrócony opis

Ławeczka generała Janusza Głuchowskiego - stały element architektoniczny w Częstochowie, w dzielnicy Raków przypominający o wybitnym częstochowianinie. Ławeczka wraz z postacią gen. Janusza Głuchowskiego będzie elementem edukacyjnym, atrakcją turystyczną i kulturową.

Opis zadania

W 2021r. obchodzimy ważne wydarzenie w historii Polski i miasta - 100-lecie wybuchu III Powstania Śląskiego. Dla mieszkańców Częstochowy ważne, abyśmy pamiętali, że 100 lat temu Częstochowa i jej mieszkańcy byli bardzo zaangażowani w walkach o Niepodległą Ojczyznę. Inicjatywa ma polegać na upamiętnieniu gen. Janusza Głuchowskiego,  Janusz Julian Głuchowski urodził się 6 sierpnia 1888 r. w majątku Bukowa gmina Łękawa w powiecie piotrkowskim. W 1897 r. rodzina Głuchowskich  przeniosła się do Rakowa pod Częstochową, gdzie jego ojciec był kierownikiem kopalni rudy w Poraju, należącej do Huty „Częstochowa”. Ojciec Janusza – Marian Głuchowski -  był jednym z organizatorów Polskiej Partii Socjalistycznej w Hucie „Częstochowa".  Sam Janusz Głuchowski był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej od 1905 r., a od 1906 r. należał do Organizacji Spiskowo – Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. 6 sierpnia 1914 r. Janusz Głuchowski wymaszerował z krakowskich Oleandrów do Królestwa Polskiego jako „Belniak”, czyli członek słynnego patrolu konnego Władysława Beliny – Prażmowskiego. Następnie służył w Legionach, walczył w bitwach m.in. pod Kostiuchnówką. W 1917 r. internowany i osadzony w Beniaminowie, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dowodził najpierw 7 pułkiem ułanów, a następnie I Brygadą Jazdy  w 1920 r. w Małopolsce Wschodniej, na Wołyniu, pod Zasławiem. Po zakończeniu walk o granice II Rzeczypospolitej, w latach 1924 – 1925 Janusz Głuchowski dowodził  1 Brygadą Kawalerii. Janusz Głuchowski obok ludzi związanych z walką o Niepodległość, a związanych z Częstochową takich jak Gustaw i Rudolf Dreszer, Marian Żegota - Januszajtis czy Stanisław Burhardt-Bukacki zasługuje na upamiętnienie. Proponowana ławeczka wraz odlewem gen. Głuchowskiego  i jej odsłonięcie będzie ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej. Postać Janusza Głuchowskiego zostanie  odlewana w proporcji 1:1 i nawiązywać będzie do postaci w Częstochowie - Haliny Poświatowskiej, dra Władysława Biegańskiego i  Marka Perepeczki, zaś ławeczka będzie wykonana z cegły i nawiązywać będzie do architektury dzielnicy z którą był związany gen. Janusz Głuchowski. W ławeczkę będą wkomponowane najważniejsze wydarzenia z życia generała. Ławeczka będzie ważnym elementem architektury Rakowa, ciekawą atrakcją turystyczną i kulturalną.  Dodatkowo zostanie wydrukowanych 100 egzemplarzy publikacji "Nauczyciele w marszu do Niepodległej" i za darmo przekazane do wszystkich szkół częstochowskich.  W dniu odsłonięcia zostanie przygotowany happening promujący odsłonięcie ławeczki i jednocześnie postać gen. Janusza Głuchowskiego jako symbolu zaangażowania częstochowian w walce o Niepodległość.  Przygotowanie wystawy - Częstochowianie w marszu do Niepodległej na 10 tablicach, które będą nieodpłatnie przekazywane do szkół jako element edukacji o częstochowskich bohaterach, a zaprezentowane zostaną w dniu odsłonięcia ławeczki gen. Janusza Głuchowskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt ławeczki6 500 zł
2Ławeczka wraz z montażem100 000 zł
3Spotkanie inaugurujące odsłonięcie ławeczki 1 500 zł
4Publikacja - Nauczyciele w marszu do Niepodległej - 100 egzemplarzy4 000 zł
5Przygotowanie wystawy4 000 zł
Łącznie: 116 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Projekt ławeczki i projekt zagospodarowania wymagają uzgodnienia z Zespołem ds Estetyki Miasta.
Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.