Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 483

483. Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci.


Lokalizacja

ul.Loretańska 20

Skrócony opis

Zadanie polega na stworzeniu dwóch w tygodniu darmowych dla dzieci zajęć sportowych dla najmłodszych w dzielnicy Podjasnogórska w celu aktywizacji ruchowej

Opis zadania

Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci z dzielnicy Podjasnogórska będą miały na celu aktywizację ruchową dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Zajęcia zarówno dla chłopców i dziewczynek już od 3 roku życia. Treningi ogólnorozwojowe ruchowe  z elementami piłki nożnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1opłata za trenerów14 400 zł
2opłata za boisko14 400 zł
3zakup sprzętu (piłki,narzutki, mini bramki, pachołki itp.)5 000 zł
4Nagrody 2 000 zł
Łącznie: 35 800 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

MOSiR pozytywnie opiniuje wniosek. Warunkiem jego realizacji jest podpisanie przez wykonawcę projektu z MOSiR umowy udostępnienia znajdującego się na terenie dzielnicy Podjasnogórskiej obiektu Miejskiego Stadionu Piłkarskiego przy ul. Loretańskiej 20 na zasadach ogólnych, tzn. w oparciu o obowiązujący cennik dla pozostałych osób prawnych i fizycznych (1h zajęć sportowych na całym boisku: 210PLN, lub na połowie boiska: 105PLN). W związku z bardzo dużym obłożeniem obiektu w dniach od poniedziałku do piątku przez grupy treningowe Klubu Sportowego Skra, MOSiR może przeznaczyć na te zajęcia wyłącznie godziny dopołudniowe w soboty lub niedziele. Szacunkowy koszt: od 6 300PLN (połowa boiska i 60h zajęć) do 12 600PL (całe boisko i również 60h zajęć). Koszt zajęć zweryfikowany przez Wydział KPS dla 60 godzin zajęć: 12 600PLN – wynajęcie boiska; 60 godz. zajęć x 200PLN zł wynagrodzenie trenerów (2 osoby po 100PLN) = 12 000PLN; zakup sprzętu i urządzeń sportowych: 10 000PLN; nagrody dla uczestników: 2 000PLN, inne koszty w tym druk materiałów promujących wydarzenie 1 000PLN, łącznie: 37 600PLN