Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 498

498. Plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców


Lokalizacja

Skwerek mieszczacy się między blokami Kiedrzyńska 67 oraz 65, a blokiem na ulicy Księżycowej 14

Skrócony opis

Zadanie polega na budowie placu zabaw dla dzieci, wraz z małą architekturą - ławki, kosze oraz stolików do szachów, a także siłowni plenerowej.

Opis zadania

Zadanie polegające na budowie miejsca zabaw dla dzieci oraz odpoczynku dla innych mieszkańców osiedla.
W najbliższej okolicy brakuje miejsca, w którym mieszkańcy okolicznych blokow mogliby się spotykać, nawiazywać znajomości a dzieci po prostu spędzać czas  po szkole czy przedszkolu.
Obecnie na całym osiedlu jest tylko stara piaskownica, a dzieciaki jak i osoby dorosłe nie mają nawet gdzie usiąść.
Obserwowałam dzieci wyciagające meble ze śmiegkia, bo chciały zbudować "bazę" do zabawy.
W okolicy są również osoby niepełnosprawne oraz starsze, któee chętnie korzystałyby z siłowni plenerowej zlokalozowanej w pobliżu miejsca zamieszkania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa placu zabaw20 000 zł
2Domek/baza 2 000 zł
3Stolik do szachów2 000 zł
4Ławki/kosze 5 000 zł
5Siłownia plenerowa15 000 zł
Łącznie: 44 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000

Zarządca terenu tj. ZGM-TBS w Częstochowie Sp. z o.o. zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie i wyraża zgodę na realizacje zadania na zarządzanym terenie- działka 20/16 w obrębie 43A.
BGLK opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek