Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 499

499. Budowa oświetlenia w ul. Dedala


Lokalizacja

Dedala

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami na ulicy Dedala.

Opis zadania

Jest to wąska ulica, która dodatkowo tylko w początkowej części jest oświetlona nocą.
Korzystanie z ulicy w nocy jest znacząco utrudnione, ze względu na brak oświetlenia na całej długości ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zainstalowanie oświetlenia - lampy LED - na całej długości ulicy Dedala - około 6 dodatkowych lamp60 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

15000,00

Wykonanie wnioskowanego zadania wymaga zabezpieczenie środków finansowych w wysokości ok 460.000,00 zł. Kwota przeznaczona na dzielnicę Grabówka to 247.595,00 zł. W związku z powyższym wnioskodawca ograniczył zakres do wykonania oświetlenia ulicy. Spisano kartę zmian.

Dokumenty

karta499www.jpg