Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 504

504. Remont dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie; Aleja Armii Krajowej 68 A; 42-215 Częstochowa

Skrócony opis

Zadanie obejmuje remont dojazdu do szkoły od strony ulicy Kiedrzyńskiej. Korzystają z niego samochody dostawcze przywożące towary do kuchni szkolnej oraz inni dostawcy. Z uwagi na to, że jest to jedyny dojazd do posesji, remont poprawi jego jakość, estetykę i stan techniczny. W obrębie dojazdu znajdują się dwa wejścia na teren posesji, którymi dochodzi się do placu zabaw i boiska.

Opis zadania

Jedyny dojazd do szkoły zlokalizowany jest od strony ulicy Kiedrzyńskiej. Nie był jednak remontowany od początki istnienia szkoły, czyli od 55 lat. Dostawcy mają  problemy z dojazdem, pogarsza to pracę szkoły, a tym samym funkcjonowanie uczniów i mieszkańców osiedla, gdyż przez wspomniany teren przechodzą oni na ogólnie dostępny plac zabaw i boisko szkolne. Należałoby wymienić całkowicie nawierzchnię  dojazdu, która obecnie ma głębokie koleiny i wykonana jest z płyt . Krawężniki są popękane, wiata na kontenery ze śmieciami i budynek gospodarczy także wymagają remontu. Poprawiłoby to także estetykę otoczenia szkoły, która znajduje się w sercu dzielnicy Tysiąclecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont drogi dojazdowej do zaplecza i kuchni szkoły. Ok 100 m długości i 3,30 m szerokości40 000 zł
2Remont wiaty śmietnikowej10 000 zł
3Remont małego budynku gospodarczego o powierzchni 5 m x 2,5 m15 000 zł
Łącznie: 65 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.