zadanie nr 2

2. „ŁĄCZY NAS CHODNIK” – DZIELNICE: WYCZERPY – ANIOŁÓW, ZAWODZIE, KIEDRZYN


Lokalizacja

ul. Meliorantów
ul. Podwójna
ul. Młodości

Skrócony opis

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w mieście i obejmuje przede wszystkim budowę chodników, na terenie trzech dzielnic: Wyczerp – Aniołowa (ul. Meliorantów), Zawodzia (ul. Podwójna) i Kiedrzyna (ul. Młodości), których Mieszkańcy wskazują na dużą potrzebę ich powstania. Realizacja w/w zadania poprawi w znacznym stopniu komfort pieszych, którzy potrzebują bezpieczeństwa w dzielnicy.

Opis zadania

Zadanie „Łączy nas chodnik” ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ramach infrastruktury drogowej w trzech dzielnicach : Wyczerp – Aniołowa, Zawodzia i Kiedrzyna.

 Wyczerpy – Aniołów – 400.000 zł
ul. Meliorantów
Od ul. Solnej w kierunku ul. Połanieckiej - str. prawa, ograniczony zakres do 600 mb chodnika i rowu.

Zawodzie – 350.00 zł
ul. Podwójna
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na  odcinku od ul. Kaczorowskiej  do ul. Wioślarskiej (Wały)  150 mb, udrożnienie odwodnienia, wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie chodnika  wraz ze zjazdami z kostki brukowej w kolorze na całej długości do ulicy Faradaya  - obustronnie .

Kiedrzyn – 350.000 zł
ul. Młodości
Zakres robót będzie dotyczył budowy chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem na ulicy Młodości po stronie nieparzystej od ronda w stronę Antoniowa - ograniczony zakres do 700 mb.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1ul. Meliorantów400 000 zł
2ul. Podwójna350 000 zł
3ul. Młodości350 000 zł
Łącznie: 1 100 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Koszt szacunkowy realizacji n/w zadań to:
ul. Meliorantów ograniczono zakres chodnika i rowu do 600 mb - 400.000,0zł
ul. Podwójna bez zmian - 350.000,00 zł
ul. Młodości ograniczono zakres do 700 mb od ronda w stronę Antoniowa - 350.000,00zł