Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. „ŁĄCZY NAS CHODNIK” – DZIELNICE: WYCZERPY – ANIOŁÓW, ZAWODZIE, KIEDRZYN


Lokalizacja

ul. Meliorantów
ul. Podwójna
ul. Młodości

Skrócony opis

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w mieście i obejmuje przede wszystkim budowę chodników, na terenie trzech dzielnic: Wyczerp – Aniołowa (ul. Meliorantów), Zawodzia (ul. Podwójna) i Kiedrzyna (ul. Młodości), których Mieszkańcy wskazują na dużą potrzebę ich powstania. Realizacja w/w zadania poprawi w znacznym stopniu komfort pieszych, którzy potrzebują bezpieczeństwa w dzielnicy.

Opis zadania

Zadanie „Łączy nas chodnik” ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ramach infrastruktury drogowej w trzech dzielnicach : Wyczerp – Aniołowa, Zawodzia i Kiedrzyna.

 Wyczerpy – Aniołów – 400.000 zł
ul. Meliorantów
Od ul. Solnej w kierunku ul. Połanieckiej - str. prawa, ograniczony zakres do 600 mb chodnika i rowu.

Zawodzie – 350.00 zł
ul. Podwójna
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na  odcinku od ul. Kaczorowskiej  do ul. Wioślarskiej (Wały)  150 mb, udrożnienie odwodnienia, wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie chodnika  wraz ze zjazdami z kostki brukowej w kolorze na całej długości do ulicy Faradaya  - obustronnie .

Kiedrzyn – 350.000 zł
ul. Młodości
Zakres robót będzie dotyczył budowy chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem na ulicy Młodości po stronie nieparzystej od ronda w stronę Antoniowa - ograniczony zakres do 700 mb.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ul. Meliorantów400 000 zł
2ul. Podwójna350 000 zł
3ul. Młodości350 000 zł
Łącznie: 1 100 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Koszt szacunkowy realizacji n/w zadań to:
ul. Meliorantów ograniczono zakres chodnika i rowu do 600 mb - 400.000,0zł
ul. Podwójna bez zmian - 350.000,00 zł
ul. Młodości ograniczono zakres do 700 mb od ronda w stronę Antoniowa - 350.000,00zł