zadanie nr 3

3. CHODNIK - UL. MELIORANTÓW


Lokalizacja

ul. Meliorantów

Skrócony opis

Zadanie obejmuje budowę chodnika przy ruchliwej ul. Meliorantów, którego realizacja jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa pieszych korzystających z tej ulicy.

Opis zadania

Zakres robót obejmuje budowę chodnika na odcinku ul. Meliorantów (od nr 62 do nr 74/76) do skrzyżowania z ul. Połaniecką. W zakresie prac mieści się: zasypywanie rowów, budowa odwodnienia, podbudowa tłuczeniowa, krawężniki, rabatka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa chodnika100 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt wycofany przez autora