zadanie nr 3

3. CHODNIK - UL. MELIORANTÓW


Lokalizacja

ul. Meliorantów

Skrócony opis

Zadanie obejmuje budowę chodnika przy ruchliwej ul. Meliorantów, którego realizacja jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa pieszych korzystających z tej ulicy.

Opis zadania

Zakres robót obejmuje budowę chodnika na odcinku ul. Meliorantów (od nr 62 do nr 74/76) do skrzyżowania z ul. Połaniecką. W zakresie prac mieści się: zasypywanie rowów, budowa odwodnienia, podbudowa tłuczeniowa, krawężniki, rabatka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa chodnika100 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt wycofany przez autora