Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 518

518. Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy przy skrzyżowaniu ulicy Koszarowej z Polną


Lokalizacja

skrzyżowanie ulicy Polnej i Koszarowej

Skrócony opis

Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy przy skrzyżowaniu ulicy Koszarowej z Polną

Opis zadania

Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy przy skrzyżowaniu ulicy Koszarowej z Polną

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1 Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy 1 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniujemy pozytywnie.
Umiejscowienie tabliczki powinno spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.