Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 520

520. Park do Street Workoutu na Stradomiu


Lokalizacja

Sabinowska 11/23

Skrócony opis

Street workout – aktywność fizyczna polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej lub specjalnie wykonywanych do tego celu parków do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę. Powstała infrastruktura umożliwi prowadzenie zajęć z młodzieżą oraz prowadzenia regularnych treningów, organizacja warsztatów i organizacja zawodów na szczeblu lokalnym.

Opis zadania

Street workout – aktywność fizyczna polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej lub specjalnie wykonywanych do tego celu parków do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę. Powstała infrastruktura umożliwi prowadzenie zajęć z młodzieżą oraz prowadzenia regularnych treningów, organizacja warsztatów i organizacja zawodów na szczeblu lokalnym.
Celem naszego projektu jest poprawa infrastruktury sportowej w Dzielnicy Stradom, oraz zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i prowadzeniu zdrowego trybu życia.
Cele pośrednie:
- budowę Street Workout Parku
- popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia,
Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowa Street Workout zwiększy atrakcyjność parku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.
Park wykorzystywany będzie przez okoliczne szkoły do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz klub Sportowy.
Niniejszy projekt będzie służył do wykonywania ćwiczeń z ciężarem własnego ciała (podciągania, pompki, pompki na poręczach) oraz wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci i młodzież dzięki tej infrastrukturze będą miały mniej problemów z chorobami związanymi z kręgosłupem, będą wzmacniać swoje ciało. Spędzając czas na treningach na takim placu nie będą poddawać się na negatywne wpływy młodzieży na osiedlach bo wiem na treningi przychodzą osoby które za priorytet wybrali naukę i zdrowy tryb życia. Młodzieży stanowczo poprawi się kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień8 000 zł
2słupy noszące, rurki, poprzeczki, drabinka "żmijakowata", ławka dla brzuszków, rurka pionowa, kółka gimnastyczne65 000 zł
3ogrodzenie 6 000 zł
4wykonanie bezpiecznego podłoża 15 000 zł
Łącznie: 94 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

7263,50 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

do wyceny przyjęto następujące założenia:
średni zestaw urządzeń: 114 300 zł
ławka z montażem 1szt 1800 zł
kosz z montażem 1 szt. 1800 zł
nawierzchnia 50m2: 27 500 zł