Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 525

525. Dostosowanie infrastruktury szkolnej do potrzeb społeczności lokalnej


Lokalizacja

ul. gen. Władysława Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Odwodnienie terenu wraz z wybrukowaniem dojścia do bieżni i boiska do piłki nożnej. Zamontowanie 8 ławek dla użytkowników terenu.

Opis zadania

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie jest placówką, która cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Nie tylko uczniowie chętnie korzystają z dobrze zagospodarowanego terenu, którym dysponuje szkoła. Jednak problemem, z którym borykamy się na co dzień jest zalewanie terenu bieżni oraz boiska. Deszcz spływający na bieżnię powoduje jej nieodwracalne uszkodzenia. Aby zatrzymać ten destrukcyjny proces, należy jak najszybciej przeprowadzić prace związane z odwodnieniem terenu. Kolejny aspekt podnoszący jakość użytkowania terenu to wybrukowanie fragmentu placu – od wyjścia ze szkoły od strony sali gimnastycznej do wejścia na duże boisko. Komfort zwiększy także ustawienie ławek, na których będą mogli odpoczywać zawodnicy lub siedzieć kibicujący. Plac szkolny jest miejscem otwartym dla społeczności lokalnej od poniedziałku do niedzieli. Można na nim korzystać z trzech boisk, dwóch placów zabaw, odpoczywać w zielonej sali dydaktycznej. Dalsze inwestycje w teren szkolny zwiększą jego popularność i podniosą jakość.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zapytanie ofertowe - kosztorys ofertowy500 zł
2Wybór oferenta
3Wybór inspektora nadzoru budowy1 000 zł
4Przekazanie placu budowy
5Wykonanie zadania45 000 zł
6Odbiór
Łącznie: 46 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.