Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 4

4. SEX Tantra Seksualna - Cykl Warsztatów Świadomej Seksualności dla Dorosłych


Lokalizacja

Śródmieście Centrum Miasta
Obiekt zostanie wybrany na etapie szczegółowego planowania realizacji zadania.

Skrócony opis

SEX Tantra Seksualna - Cykl Warsztatów Świadomej Seksualności dla Dorosłych
pogłębiona świadomość seksualna i rozwój psychoseksualny
praktyczne wykłady warsztaty treningi
rozwój osobisty
pozytywna seksualność
coaching seksualny
praca z ciałem nagością seksualnością
tantra seksualna
masaż tantryczny
slow seks
prawdziwa bliskość
świadomy dotyk
energia seksualna
treningi umiejętności interpersonalnyc

Opis zadania

SEX Tantra Seksualna - Cykl Warsztatów Świadomej Seksualności dla Dorosłych
pogłębiona świadomość seksualna i rozwój psychoseksualny
praktyczne wykłady warsztaty treningi
rozwój osobisty
pozytywna seksualność
coaching seksualny
praca z ciałem nagością seksualnością
tantra seksualna
masaż tantryczny
slow seks
prawdziwa bliskość
świadomy dotyk
energia seksualna
treningi umiejętności interpersonalnych
cielesność
seksualność
erotyzm
intymność
zmysłowość
czułość
obecność
uważność
(samo) - świadomość
Warsztaty będą otwarte dla wszystkich osób pełnoletnich, bez względu na płeć, orientację seksualną, aktualny status i formę zawieranych relacji i związków. Będą obowiązywały wcześniejsze zapisy, ilość miejsc będzie ograniczona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Koszty koordynatora i obsługi prawno-księgowej realizowanego zadania500 zł
2Promocja zadania (Facebook, lokalne media: radio, telewizja, prasa)1 000 zł
3Materiały promocyjne (plakaty, ulotki) wraz z dystrybucją500 zł
4Wynajem sali3 000 zł
5Wynagrodzenie prowadzących zajęcia50 000 zł
Łącznie: 55 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zaproponowany przez wnioskodawcę zakres zadnia nie obejmuje zdań własnych gminy, zdefiniowanych w ustawie o samorządzie gminnym. Dlatego tez nie ma możliwości prawnych do finansowania proponowanego zakresu ze środków samorządu.