Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 532

532. Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i społeczności lokalnej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie.


Lokalizacja

Górska 8/10 42-216 Częstochowa

Skrócony opis

Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i społeczności lokalnej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie. Wzbogacenie ogrodu o nowe sprzęty terenowe oraz ławki w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej oraz bezpiecznej zabawy, a także stworzenie strefy wypoczynku. Zakupienie stojaków na rowery.

Opis zadania

Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie posiada własny teren wykorzystywany podczas zabawy przez dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu. Z ogrodu przedszkolnego korzystają również mieszkańcy dzielnicy. Poprzez doposażenie placu zabaw oraz przestrzeni wokół placówki o nowe sprzęty terenowe, ławki oraz stojaki na rowery zostanie podniesiona atrakcyjność pobytu wychowanków oraz korzystających z niego mieszkańców na placu zabaw. Dbając o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, pragniemy stworzyć im nowe możliwości aktywnego spędzania czasu jak i strefy, w której będą mogły się zrelaksować po zabawie a poprzez montaż stojaków umożliwimy im przyjeżdżanie do przedszkola na rowerach oraz ich bezpieczne przechowywanie. Z całą pewnością zakupiony sprzęt pozwoli na większą swobodę w planowaniu i organizacji dodatkowych zajęć, a te przyczynia się do pozytywnego odbioru działalności placówki w środowisku lokalnym.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.