Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 5

5. Bezpieczny przejazd rowerowy w pobliżu wiaduktu - ul.Warszawska


Lokalizacja

12/2

Skrócony opis

Proponowane zadanie polega na sprawieniu, by przejazd rowerowy przez łącznik trasy DK1 z ul.Warszawską stał się bardziej bezpieczny dla korzystających z niego rowerzystów.

Opis zadania

Proponowane zadanie polega na sprawieniu, by przejazd rowerowy przez łącznik trasy DK1 z ul.Warszawską stał się bardziej bezpieczny dla korzystających z niego rowerzystów.
Niestety w tym momencie bywają w tym miejscu niebezpieczne sytuacje, gdy jednocześnie do przejazdu zbliżają się rowerzyści oraz kierowcy samochodów, którzy wjeżdżają z "trasy" rozpędzeni do znacznie większej prędkości niż dopuszczalne w tym miejscu 50 km/h. Sprawia to, że niejednokrotnie dopiero w ostatniej chwili kierowca dostrzega wjeżdżającego na przejazd rowerzystę...

W skład zaproponowanego zadania wchodzą:
- montaż progów akustycznych przed przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym
- zastosowanie przy istniejącym znaku D-6b (Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów) ostrzegawczego pulsatora
- oznaczenie czerwoną farbą istniejącego przejazdu rowerowego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Montaż progów akustycznych5 000 zł
2Montaż pulsatora nad obecnym znakiem D-6b1 000 zł
3Oznaczenie przejazdu rowerowego czerwoną farbą5 000 zł
Łącznie: 11 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Niezgodność z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz.1729 ze zm.). § 8 pkt. 5 ppkt. 1 – proponowana zmiana organizacji ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i § 8 pkt. 6 ppkt. 2 – nieefektywność projektowanej organizacji ruchu. Uwarunkowania geometryczne i ruchowe na przedmiotowym skrzyżowaniu ( przesunięte wloty, duże natężenie ruchu, struktura ruchu) powodują, że proponowane rozwiązanie wpłynęłoby negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego ( uwzględniając wszystkich jego uczestników).