zadanie nr 5

5. Bezpieczny przejazd rowerowy w pobliżu wiaduktu - ul.Warszawska


Lokalizacja

12/2

Skrócony opis

Proponowane zadanie polega na sprawieniu, by przejazd rowerowy przez łącznik trasy DK1 z ul.Warszawską stał się bardziej bezpieczny dla korzystających z niego rowerzystów.

Opis zadania

Proponowane zadanie polega na sprawieniu, by przejazd rowerowy przez łącznik trasy DK1 z ul.Warszawską stał się bardziej bezpieczny dla korzystających z niego rowerzystów.
Niestety w tym momencie bywają w tym miejscu niebezpieczne sytuacje, gdy jednocześnie do przejazdu zbliżają się rowerzyści oraz kierowcy samochodów, którzy wjeżdżają z "trasy" rozpędzeni do znacznie większej prędkości niż dopuszczalne w tym miejscu 50 km/h. Sprawia to, że niejednokrotnie dopiero w ostatniej chwili kierowca dostrzega wjeżdżającego na przejazd rowerzystę...

W skład zaproponowanego zadania wchodzą:
- montaż progów akustycznych przed przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym
- zastosowanie przy istniejącym znaku D-6b (Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów) ostrzegawczego pulsatora
- oznaczenie czerwoną farbą istniejącego przejazdu rowerowego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Montaż progów akustycznych5 000 zł
2Montaż pulsatora nad obecnym znakiem D-6b1 000 zł
3Oznaczenie przejazdu rowerowego czerwoną farbą5 000 zł
Łącznie: 11 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Niezgodność z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz.1729 ze zm.). § 8 pkt. 5 ppkt. 1 – proponowana zmiana organizacji ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i § 8 pkt. 6 ppkt. 2 – nieefektywność projektowanej organizacji ruchu. Uwarunkowania geometryczne i ruchowe na przedmiotowym skrzyżowaniu ( przesunięte wloty, duże natężenie ruchu, struktura ruchu) powodują, że proponowane rozwiązanie wpłynęłoby negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego ( uwzględniając wszystkich jego uczestników).