Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 543

543. Budowa kreatywnej strefy gier przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie


Lokalizacja

42-202 Częstochowa, ul. Księżycowa 6

Skrócony opis

Kreatywna strefa gier przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy wychodzi
na przeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży poszukujących możliwości aktywnego
spędzania czasu wolnego, promuje wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców osiedla
zdrowy styl życia. Bezpieczna nawierzchnia będzie stanowiła integralny, spójny element
kompleksu sportowo-rekreacyjnego szkoły.

Opis zadania

Budowa kreatywnej strefy gier przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy
wychodzi na przeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży poszukujących możliwości
aktywnego spędzania czasu wolnego. Strefa gier będzie doskonałym uzupełnieniem
istniejącej bazy obejmującej bieżnie lekkoatletyczną ze skocznią w dal oraz boisko
wielofunkcyjne . Inwestycja promuje wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców osiedla
zdrowy styl życia. Dla rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz tworzenia
warunków do spędzania czasu w sposób aktywny, konieczne jest tworzenie odpowiedniej
bazy sportowo-rekreacyjnej. Beneficjentami projektu będzie społeczność lokalna oraz
uczniowie i ich rodziny. Po zajęciach szkolnych baza sportowa udostępniana jest
wszystkim zainteresowanym. Teren jest otwarty dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Planowana strefa gier to bezpieczna, ekstremalnie wytrzymała powierzchnia o długiej
żywotności, minimalnych wymaganiach konserwacyjnych, która dodatkowo przyciągnie
uwagę swoją atrakcyjną kolorystyką i różnorodnością gier ulicznych. Bezpieczna
powierzchnia będzie stanowiła integralny, spójny element kompleksu sportoworekreacyjnego
szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1budowa kreatywnej strefy gier na boisku szkolnym.160 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.