Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 6

6. Wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego - skrzyżowanie Szajnowicza/Dekabrystów/Okulickiego


Lokalizacja

99/1

Skrócony opis

Projekt polega na wyznaczeniu przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulic Szajnowicza/Dekabrystów/Okulickiego, tak by skrócić prawie trzykrotnie drogę potrzebną do pokonania skrzyżowania przez rowerzystów.

Opis zadania

Zgodnie z wymogami zalecanymi przez holenderską organizację standaryzacyjną CROW infrastruktura rowerowa powinna spełniać pięć wymogów: spójność, bezpośredniość, bezpieczeństwo, wygodę i atrakcyjność.
Aktualnie przedstawione skrzyżowanie nie spełnia przynajmniej dwóch z nich... W celu poprawy istniejącej sytuacji proponuję wyznaczenie po południowej stronie skrzyżowania przejazdu rowerowego, pozwalającego na bezpieczne i szybkie pokonanie go na rowerze.
Niestety w tym momencie, jak obrazuję to w załączniku, aby "legalnie" pokonać trasę np z ul.Dekabrystów w kierunku Komendy Miejskiej Policji należałoby nadłożyć prawie trzykrotnie drogę ( ok.45 m w linii proponowanego przejazdu kontra  ok.150 m w obecnej chwili) oraz stracić o wiele więcej czasu w oczekiwaniu na zmianę świateł podczas cykli na poszczególnych przejazdach. Nie jest to więc dla mnie wielkim zaskoczeniem, że w znacznej liczbie przypadków "objazd" ten jest ignorowany i rowerzyści przejeżdżają przez istniejące obecnie przejście dla pieszych.

W skład zadania wchodziłyby:
- wymalowanie oznakowania poziomego przejazdu rowerowego wraz z oznaczeniem go kolorem czerwonym
- ustawienie sygnalizatorów S-6 z sygnałami dla rowerzystów
- montaż detektorów automatycznych
- ewentualne przemodelowanie wysepki między jezdniami

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wymalowanie oznakowania poziomego przejazdu rowerowego wraz z oznaczeniem go kolorem czerwonym3 000 zł
2ustawienie sygnalizatorów S-6 z sygnałami dla rowerzystów10 000 zł
3montaż detektorów automatycznych2 000 zł
4ewentualne przemodelowanie wysepki między jezdniami2 000 zł
Łącznie: 17 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Niezgodność z Uchwałą Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego Dz.U. Woj. Śl. z 2019 r.,poz.2310) zmienionej Uchwałą Nr 415.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020r. §5 ust. 2 pkt 15.
Wartość zgłaszanego projektu wynosi 90 tys. zł , natomiast koszty utrzymania projektu przekraczają w kolejnych pięciu latach łącznie 30% wartości zgłaszanego projektu i wynoszą 60 tys. zł.