Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 547

547. Montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych w Szkole Podstawowej nr 26 - to bezpieczna szkoła i redukcja zagrożenia epidemiologicznego


Lokalizacja

ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa

Skrócony opis

Przedmiotem zadania  jest zakup modułów szafkowych dla uczniów, rodziców i seniorów korzystających z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć otwartych na terenie placówki, spotkań, szkoleń, warsztatów i zajęć rekreacyjnych organizowanych w ciągu całego roku kalendarzowego. Wnioskowane zadanie pozwoli na funkcjonalność szatni oraz przyporządkowanie i oznaczenie miejsca pozostawiania rzeczy osobistych.

Opis zadania

Przedmiotem zadania  jest zakup modułów szafkowych dla uczniów, rodziców i korzystających z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć otwartych na terenie placówki, spotkań, szkoleń, warsztatów i zajęć sportowo–rekreacyjnych organizowanych w ciągu całego roku kalendarzowego. Wnioskowane zadanie pozwoli na modernizację szatni oraz przyporządkowanie i oznaczenie miejsca pozostawiania przez każdego użytkownika jego osobistych przyborów i rzeczy oraz zabezpieczenia odzieży i obuwia. Zamykane szafki gwarantują prywatność, uczą odpowiedzialności i zabezpieczają przed ewentualną kradzieżą. Wpłyną na poprawię estetyki szatni i udrożnią ciąg komunikacyjny. Ułatwią dezynfekcję przestrzeni wspólnych  tych pomieszczeń. Zadanie  zakłada wyłączenie części szafek z użytku społeczności szkoły i przeznaczenie ich wyłącznie dla osób z zewnątrz. Realizacja zadania wpłynie w istotny sposób na redukcje zagrożenia epidemiologicznego oraz wpisze się w program profilaktyki zdrowotnej, zapobiegając częściowo schorzeniom i chorobom kręgosłupa wieku dorosłego. Dzieciom, rodzicom i innym zapewni komfort , bezpieczeństwo i higienę podczas zajęć i  poprawi zasady  bezpieczeństwa  i poziom sanitarno – epidemiologiczny osób  korzystających z pomieszczeń szkolnych.
Szafki zostaną wyposażone i wykonane z następujących materiałów:
1. wykonana z blachy lub płyty meblowej,
2. korpus szafki i fronty kolorowe
3. drzwi: wyposażone w dodatkowe wzmocnienia uniemożliwiające wyłamanie oraz  wyposażone w otwory wentylacyjne i wizytownik
4. zamykane unikalnym zamkiem z kodem szyfrowym, Master Key - klucz dyrektorski, uniwersalny, umożliwiający otwarcie każdej szafki
5. wewnątrz - szafki wyposażone w: półkę  do przechowywania, drążek, haczyki na ubrania
Szafki spełniają wymagania norm i obowiązujących przepisów przez PKNMiJ.
Łączny koszt 99 500 zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie pomieszczenia, zakup i instalacja modułów szafek 99 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki