Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 548

548. Zakup nowości wydawniczych i doposażenia do Filii nr 4


Lokalizacja

ul. Barbary 32

Skrócony opis

Zadanie dotyczy zakupu nowości wydawniczych oraz doposażenia do Filii nr 4 Biblioteki Publicznej. W ramach projektu dokupione zostałyby mi.in.: meble biblioteczne, sprzęt komputerowy oraz zostałby wyposażony kącik dziecięcy. Projekt obejmowałby również zakupienie nowości wydawniczych, także tych dostosowanych dla osób ze specjalnymi potrzebami (np. audiobooki).

Opis zadania

Filia nr 4 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie to placówka ogólnodostępna świadcząca bezpłatne usługi mieszkańcom miasta, a w szczególności dzielnicy Podjasnogórskiej. Dzięki poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego w placówce udało się zmienić stare, zużyte regały na książki. By placówka stała się bardziej przyjazną dla mieszkańców, w szczególności dla najmłodszych użytkowników kultury chcemy wymienić pozostałe zużyte meble, doposażyć placówkę w nowy sprzęt komputerowy, stworzyć strefę dla dzieci (tym bardziej, że filia znajduje się w szkole podstawowej), a przede wszystkim zapewnić czytelnikom stały dopływ nowości wydawniczych, w tym również zbiorów skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami (np. audiobooki, książki z większą czcionką).
W ramach projektu dokupione  zostałyby mi.in.: meble biblioteczne, sprzęt komputerowy oraz zostałby wyposażony kącik dziecięcy. Projekt obejmowałby również zakupienie nowości wydawniczych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, o które najczęściej pytają czytelnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Doposażenie Filii nr 440 000 zł
2Zakup nowości wydawniczych10 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach