Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 558

558. Parklet Tysiąclecie - oaza zieleni w miejsce betonowej przestrzeni


Lokalizacja

Działka na północ od ulicy Księżycowej. Między przedszkolem a garażami przy ulicy Planety.  

Skrócony opis

Parklet to mała oaza zieleni (drzewa, krzewy, ozdobne trawy) ze stojakami na rowery, koszem oraz ławkami/siedziskami do chwilowego odpoczynku, spotkania, bądź samotnemu relaksowi w przyjemnym, zielonym otoczeniu. Ideą złożonego wniosku jest zastąpienie od lat nieużytkowanej, betonowej przestrzeni estetyczną i urządzoną zielenią oraz remont krótkiego fragmentu przyległego chodnika.

Opis zadania

Parklet to mała oaza zieleni z ławkami/siedziskami do chwilowego odpoczynku, spotkania, bądź samotnego relaksu w przyjemnym, zielonym otoczeniu. Ideą wniosku jest zastąpienie wszechobecnego betonu/asfaltu urządzoną zielenią. Miejsce wybrane do zagospodarowania w ramach niniejszego wniosku od lat jest nieużytkowane i do tej pory z zielenią nie miało nic wspólnego. Oznacza to, że zieleń pojawi się za sprawą adaptacji części betonowej/asfaltowej nawierzchni. Beton ustąpi na rzecz nasadzeń bylin, ozdobnych traw oraz tarasu z desek WPC. Pojawią się kosze i ławki w trzech wariantach dostosowane do różnych grup wiekowych mieszkańców oraz stojaki na rowery. W obrębie parkletu posadzone zostaną po trzy drzewa z gatunku Głóg pośredni - Paul’s Scarlet’, które zakwitną w maju i z czasem będą dawać cień. Z Parkletu chętnie korzystać będą mieszkańcy z różnych grup wiekowych i reprezentujący różne grupy społeczne m.in. uczniowie szkół/uczelni, studenci, rowerzyści, rodzice spacerujący z wózkiem czy przede wszystkim gęsto zamieszkujący tą część miasta seniorzy. W mieście brakuje zadbanych zielonych przestrzeni, a otoczenie zdominowane jest przez wszechobecny beton. Parklet powstanie w miejscu gdzie zredukowanie ilości betonu będzie szczególnie korzystne z punktu widzenia komfortu i zdrowia mieszkańców oraz estetyki i ekologii. Kształt i wielkość parkletu należy dostosować do kształtu działki oraz otaczającej przestrzeni, aby nie zaburzał płynności ciągu komunikacyjnego. W związku z opłakanym stanem przyległego chodnika drugą częścią zadania jest remont jego krótkiego odcinka od ulicy Księżycowej, wzdłuż terenu przedszkola oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby te również mogły korzystać z powstałego parkletu.
Parklety z korzyścią dla mieszkańców i często na ich wniosek, są już wykonywane w wielu innych polskich miastach i miasteczkach. Sposób na takie zagospodarowanie przestrzeni wzmacnia trend oraz coraz większa świadomość ludzi dotycząca potrzeby zadbania o miejską przestrzeń a w tym kluczowemu znaczeniu przestrzeni zielonych.
Aby unaocznić czym są parklety zamieszczam poniżej poglądowego linka do strony:
https://www.whitemad.pl/chcieli-go-sami-mieszkancy-nowy-parklet-na-pradze-polnoc/?fbclid=IwAR3HSwyvj6hwkijlMopPRPmK4Gce21hI_qLfNi-EKY93GA2aajd2c5mJENw
Koszt jednego parkletu w 2018 roku na powyższym przykładzie wyniósł 50 000 zł. W związku z możliwą zmianą cen proponuję przeznaczyć na ten cel 60 000 zł.+ koszt remontu chodnika.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Parklet60 000 zł
2Remont chodnika15 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

30000

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej. Do kosztów parkletu dodano środki na remont chodnika