Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 559

559. Peron autobusowy ul. Morenowa


Lokalizacja

ul Morenowa

Skrócony opis

Wniosek dotyczy wykonania peronu autobusowego przy ul. Morenowa Dz Nr 1/4 Obr 140 w rejonie przystanku: KOMORNICKA kierunek: MIRÓW – PEGAZ z dodatkowym montażem barier typu „olsztyńskiego” ze względu na ukształtowanie terenu w tym rejonie .  

Opis zadania

Wniosek dotyczy wykonania peronu autobusowego przy ul. Morenowa Dz Nr 1/4 Obr 140 w rejonie przystanku: KOMORNICKA kierunek: MIRÓW – PEGAZ z dodatkowym montażem barier typu „olsztyńskiego” ze względu na ukształtowanie terenu w tym rejonie .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup i montaż wiaty przystankowej – szklana, zadaszona, projekt, montaż, brukowanie30 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

dwukrotne mycie wiaty w ciągu roku - 250 zł tj. za pięć kolejnych lat koszt utrzymania wyniesie 1250 zł

Wycena MZD zawiera kompleksową budowę przystanku: budowę peronu, dodatkowe wygrodzenia, przepusty w rowach oraz zakup i montaż wiaty