Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 563

563. CHODNIK Z OSIEDLA PÓŁNOC „A” DO PRZEJŚCIA PRZEZ UL. WAŃKOWICZA


Lokalizacja

Narożnik ulicy Wańkowicza i al. Wyzwolenia

Skrócony opis

Chodniki w osiedlu nie mają swej kontynuacji w kierunku zachodnim do Parku Tysiąclecia i realizowanego, nowego przystanku tramwajowego. Jedyny chodnik z północno-zachodniej części osiedla prowadzi do przejścia przez Al. Wyzwolenia, po prywatnej działce.
Proponowany chodnik pozwoli na bezpieczne przejście pieszych poza jezdnią, po działkach gminnych.

Opis zadania

Proponuję realizację chodnika z kostki betonowej, oddzielonego od jezdni krawężnikiem. Chodnik byłby zlokalizowany w północnej części istniejącego parkingu o nawierzchni asfaltowej. Wiązać się to będzie z zamianą w tym fragmencie parkingu stanowisk postojowych z prostopadłych na równoległe. Chodnik powinien mieć odgałęzienie w kierunku przejścia dla pieszych przez ul. Wańkowicza, wzdłuż południowej granicy prywatnej działki o numerze 60/4.
Szerokość chodnika 2,0 – 2,5 m.
Proponuję również wykonać oznakowanie poziome stanowisk postojowych. Parking jest zlokalizowany w „strefie zamieszkania”.  Brak wyznaczonych miejsc postojowych oznacza zakaz postoju.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przebudowa parkingu na chodnik ok. 60 m218 000 zł
2Budowa chodnika z podbudową ok. 40 m212 000 zł
Łącznie: 30 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Koszty utrzymania są ujęte w gwarancji należytego wykonania w okresie 5 lat