Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 566

566. Zakup sprzętu gaśniczego oraz szkoleniowego dla OSP w Częstochowie - Dźbów


Lokalizacja

Częstochowa ul. Leśna 3

Skrócony opis

Zakupiony sprzęt gaśniczy oraz szkoleniowy przyczyni się do usprawnienia działań gaśniczych jak i zwiększy możliwości szkoleniowe OSP.

Opis zadania

Przedstawiam projekt pt. "Zakup sprzętu gaśniczego oraz szkoleniowego dla OSP w Częstochowie - Dźbów", który ma na celu usprawnienie działań gaśniczych OSP w Częstochowie - Dźbów oraz zwiększyć potencjał szkoleniowy. Zakup defibrylatora szkoleniowego oraz fantoma do ćwiczeń masażu serca da możliwość ćwiczeń nie tylko strażaków OSP, członków MDP ale również społeczności podczas prowadzonych działań prewencyjnych tj. festynów oraz pogadanek o tematyce ratowniczej w szkołach czy przedszkolach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wytwornica pianowa z zaworem o wydajności min. 200 m3/m - 1 szt.
2Wąż tłoczny o średnicy 42 mm - 10 szt.
3Wąż tłoczny o średnicy 52 mm - 15 szt.
4Wąż tłoczny o średnicy 75 mm - 20 szt.
5Defibrylator szkoleniowy wraz z dodatkowymi elektrodami
6Fantom szkoleniowy funkcją raportowania o jakości wykonywanej resuscytacji
7Wytwornica dymu - 1 szt.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 000 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt zadania nr 566 pod nazwą „Zakup sprzętu gaśniczego oraz szkoleniowego dla OSP w Częstochowie - Dźbów” został zweryfikowany pozytywnie.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.