Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 567

567. Ławeczka Kaliny Jędrusik


Lokalizacja

Deptak pośrodku Alei Najświętszej Marii Panny (Pierwsza Aleja).

Skrócony opis

W Częstochowie przyjął się zwyczaj upamiętniania wybitnych Częstochowian w formie dedykowanych im ławeczek ustawionych wzdłuż Alei.
W sympatyczny sposób przypominają one i edukują nas o czasach minionych jak również przyczyniają się do ożywienia otaczającej je przestrzeni generując ruch i zainteresowanie przechodniów, zostając celem lub przystankiem podczas spacerów.
Jak dotąd, brakuje takiej ła

Opis zadania

W Częstochowie przyjął się zwyczaj upamiętniania wybitnych Częstochowian w formie dedykowanych im ławeczek ustawionych wzdłuż Alei.
W sympatyczny sposób przypominają one i edukują nas o czasach minionych jak również przyczyniają się do ożywienia otaczającej je przestrzeni generując ruch i zainteresowanie przechodniów, zostając celem lub przystankiem podczas spacerów.
Jak dotąd, brakuje takiej ławeczki w Pierwszej Alei, która przebiega przez tą część centrum miasta która najbardziej chyba wymaga rewitalizacji.
Brakuje również upamiętnienia w Częstochowie jednej z wybitnych polskich aktorek i Częstochowianki, ikony kultury lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku - Kaliny Jędrusik.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Konkurs na formę/projekt5 000 zł
2Wykonanie 40 000 zł
Łącznie: 45 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Komentarz Konserwatora Zabytków - „tut. Urząd nie kwestionuje ustawienia kolejnej ławeczki w Alejach NMP. W tego typu rozwiązaniach należy z pewnością zachować umiar, wyróżniając w ten szczególny sposób znane postaci dla miasta Częstochowy. Zwracam jednak istotną uwagę, że Aklina Jędrusik pochodzi konkretnie z Gnaszyna (dzielnica ta nie należała wcześniej do Częstochowy) – to zaś uzasadniałoby upamiętnienie tej osoby stricte w obrębie jej miejsca zamieszkania. Nadmiar podobnych elementów może powodować chaos i przesycenie w ciągu ulicy (np.. ilość, różna forma architektury), jednocześnie osłabiając zamierzony efekt (w Alejach NMP jest już klika podobnych ławek).
Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.