Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 570

570. Częstochowa na zielonym szlaku - PROGRAM EKOLOGICZNY


Lokalizacja

Obszar miasta Częstochowy

Skrócony opis

Realizacja programu ekologicznego dla Częstochowy

Opis zadania

Projekt ma za zadanie nasadzenia drzew w mieście,ułatwić częstochowianom korzystać z komunikacji rowerowej, promować świadomość oraz zwalczać rośliny inwazyjne. Nasadzenia odbywałyby się na działkach miejskich, w pasie drogowym, wzdłuż ciągów pieszych itp. Stojaki rowerowe instalowano by na terenach miejskich o dużym potencjale rekreacyjnym i spacerowym, przy parkingach i miejscach handlowych, a także w okolicy instytucji, firm i obiektów. Należy rozpocząć usuwanie roślin inwazyjnych w mieście zwłaszcza z rodziny rdestowców. Informator ekologiczny służyłby zwiększaniu świadomości dotyczącej ekologii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1nasadzenia drzew - 500 sztuk250 000 zł
2usuwanie z działek miejskich inwazyjnego rdestowca50 000 zł
3wydanie i dystrybucja miejskiego informatora ekologicznego - 50 000 egz.50 000 zł
4zakup miejskich stojaków na rowery - 100 sztuk100 000 zł
Łącznie: 450 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

50000

Uwagi do oceny:
proponowane koszty:
nasadzenia 500 drzew: 750 zł x 500 szt. = 375 000,00 zł
wydanie i dystrybucja informatora (50 000szt. projekt, wydruk, pakowania, nadanie bezadresowe) = 40 000, 00zł
zakup stojaków na rowery wraz z montażem: 100 szt. x 1000,00 zł = 100 000, 00zł
usuwanie z terenów gminy rdestowca: 50 000, 00zł