Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 572

572. BEZPIECZNA ULICZKA- ZAUŁEK NA STRADOMIU pomiędzy ul. Piastowską i ul. Wazów


Lokalizacja

przejście do ul Piastowskiej z ul Wazów

Skrócony opis

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania przez Mieszkańców chodnika  pomiędzy ul. Piastowską i ul. Wazów  poprzez remont nawierzchni  na odcinku  ok. 100m . Odcinek tego ciągu pieszego Mieszkańcy nazywają  „ULICZKĄ” .

Opis zadania

W ramach zadania wnioskuję o przebudowę fragmentu chodnika w pasie drogowym ulicy Wazów – dz. nr ewid. 256/4 / patrz załącznik nr 1 / w  zakresie istniejącej nawierzchni i . Teren jest własnością Skarbu Państwa.
Długość chodnika ok. 100m
Szerokość chodnika  ok. 1.5m
Nawierzchnia z kostki betonowej
Ukryta uliczka -zaułek  położona wśród istniejącej zabudowy, dokładnie między ul. Piastowską, a ul. Wazów , kończąca się na wjeździe na plac  Szkoły Podstawowej nr 21,  jest zapomniana i zaniedbana , choć funkcjonuje jako ciąg pieszy już ponad 100 lat dla mieszkańców wielu ulic. Stan  nawierzchni chodnika , a miejscami  jego brak  zagraża bezpieczeństwu mieszkańców w tym również dzieci szkolnych ,  osób starszych, matek z wózkami , a także rowerzystów.
Uliczka jest dojściem do Przychodni Zdrowia, apteki, przystanku autobusowego, szkoły  oraz ciągu handlowego znajdującego się przy ul. Piastowskiej , skrótem dojścia do Kościoła i przedszkola. Wokół tego zaułka toczy się życie wielu pokoleń . Najwyższy czas aby 60-letni chodnik poddać renowacji i zapewnić bezpieczne przejście mieszkańcom, bo nie jeden z nich skręcił lub złamał nogę w tym miejscu. Zaniedbany chodnik  graniczy ze szkołą , więc  uporządkowanie go  dodatkowo da dobry przykład dla dzieci,  że należy dbać o przestrzeń publiczną oraz poprawi również ich bezpieczeństwo .
Niestety, elewacje budynków istniejących przy  „uliczce” mają  wiele do życzenia... , ale zrób to co możemy dla bezpieczeństwa mieszkańców. Pamiętajmy o zasadzie, że małe sprawy czynią dużo dobra.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1prace niwelacyjne i odwodnienie terenu
2wykonanie prawidłowego chodnika z kostki brukowej bo częściowo wchłania deszczówkę
3likwidacja krawężnika od strony hali sportowej

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.