Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 574

574. Montaż biletomatów do 7. tramwajów Pesa Twist


Lokalizacja

Aleja Niepodległości 30

Skrócony opis

Zadanie polega na zamontowanie do 7. starszych tramwajów typu Pesa Twist o numerach taborowych 621-627, po 2. sztuki biletomatów identycznych, jakie są w nowszych tramwajach Pesa Twist 2.0.

Opis zadania

Zadanie ma na celu ułatwienie i uatrakcyjnienie potencjalnym pasażerom z komunikacji miejskiej, kupowanie biletu z biletomatu jest wygodniejsze, niż u motorniczego, dodatkowo nie wydłuża to (w przeciwieństwie do sprzedaży biletu u prowadzącego pojazd) czasu jazdy tramwaju, a dodatkowo, że będą one w 2. sztukach na pojazd, kolejki do biletomatów rozłożą się równomiernie.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2263,20 zł

Koszt zakupu i montażu 16 biletomatów do 7 tramwajów = 287548,48 (koszt obejmuje zakup 14 biletomatów do 7 tramwajów oraz 2 biletomatów rezerwowych)
Pierwsze 2 lata objęte gwarancją. Po tym okresie kolejne 3 lata serwis pogwarancyjny łącznie 2263,20 zł. Wycena jest ważna przez 90 dni, więc koszt może się zmienić.