zadanie nr 574

574. Montaż biletomatów do 7. tramwajów Pesa Twist


Lokalizacja

Aleja Niepodległości 30

Skrócony opis

Zadanie polega na zamontowanie do 7. starszych tramwajów typu Pesa Twist o numerach taborowych 621-627, po 2. sztuki biletomatów identycznych, jakie są w nowszych tramwajach Pesa Twist 2.0.

Opis zadania

Zadanie ma na celu ułatwienie i uatrakcyjnienie potencjalnym pasażerom z komunikacji miejskiej, kupowanie biletu z biletomatu jest wygodniejsze, niż u motorniczego, dodatkowo nie wydłuża to (w przeciwieństwie do sprzedaży biletu u prowadzącego pojazd) czasu jazdy tramwaju, a dodatkowo, że będą one w 2. sztukach na pojazd, kolejki do biletomatów rozłożą się równomiernie.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2263,20 zł

Koszt zakupu i montażu 16 biletomatów do 7 tramwajów = 287548,48 (koszt obejmuje zakup 14 biletomatów do 7 tramwajów oraz 2 biletomatów rezerwowych)
Pierwsze 2 lata objęte gwarancją. Po tym okresie kolejne 3 lata serwis pogwarancyjny łącznie 2263,20 zł. Wycena jest ważna przez 90 dni, więc koszt może się zmienić.