Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 576

576. ŚCIEŻKI ZDROWIA


Lokalizacja

Wczasowa -Poręby - plac zabaw ul. Wypalanki 102/100;
Brzezińska 98 - Świerczaki - Kusocińskiego

Skrócony opis

W ramach tego projektu powstaną 2 ścieżki zdrowia.
1 na Wypalankach, której celem  jest poprawa kondycji i integracja społeczna mieszkańców Wypalanek  poprzez wspólne uprawianie sportu na świeżym powietrzu. ścieżce przebiegającej w terenach pasm ekologicznych,
2 na Błesznie. Poza w/w ścieżka ma charakter edukacyjny i przyrodniczy. Dodatkowo postawić dwie tablice z rozgrzewką.

Opis zadania

Celem planowanej ścieżki zdrowia jest poprawa kondycji i integracja społeczna mieszkańców Wypalanek  poprzez wspólne uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Na ścieżce przebiegającej w terenach pasm ekologicznych, w zielonym obszarze przyrodniczo - krajobrazowym w pobliżu rzeki Konopki mieszkańcy będą mogli spacerować, uprawiać NordicWalking, jogging, gimnastykę ogólnorozwojową oraz szeroko rozumianą rekreację. Na ławkach posadowionych przy ścieżce zdrowia mieszkańcy będą integrować się w czasie odpoczynku na terenie zielonych płuc Częstochowy.
Ścieżka zdrowia na Błesznie ma pełnić również funkcję edukacyjną. Miejsce jej wytyczenia prowadzi przez łąki na Błesznie bogate w ciekawą przyrodę oraz obcujące z różnymi gatunkami ptaków i innych zwierząt. Poza uprawianiem sportu można posłuchać odgłosów przyrody lub zanurzyć się w ciszy. Dodatkowo postawić dwie tablice z rozgrzewką.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

55500

Zadanie polegające na budowie dwóch ścieżek zdrowia na Wypalankach i na Błesznie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.