Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 587

587. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście


Lokalizacja

Focha

Skrócony opis

Bądź odpowiedzialnym właścicielem. Sterylizując i kastrując swoje zwierzęta przyczyniamy się do ograniczenia liczby zwierząt bezdomnych, niechcianych i nieplanowanych. Dajemy szansę na lepsze życie zarówno naszym podopiecznym jak i tym które są w schroniskach.

Opis zadania

Projekt zakłada sfinansowanie z budżetu miasta zabiegów sterylizacji częstochowskich zwierząt – psów i kotów posiadających właścicieli (opiekunów) zamieszkujących W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE. Częstochowa tak jak i większość miast w Polsce boryka się z problemem bezdomności zwierząt. Powodem takiej sytuacji jest nagminne ich rozmnażanie. Niechciane szczenięta i kocięta które nie znajdują domów są porzucane lub oddawane do schronisk Niektóre z nich pozbawiane są życia w niehumanitarny sposób w zaciszu domowych komórek. Jedynym skutecznym sposobem ograniczenia nadpopulacji zwierząt jest ich sterylizacja i kastracja - najbardziej skuteczna i humanitarna metoda ograniczenia populacji. Akcję sterylizacji poprzedzać będzie akcja informująca mająca na celu uświadomienie mieszkańcom czym jest sterylizacja, jakie niesie korzyści. Efekty realizacji projektu to: 1. Znacząca poprawa dobrostanu zwierząt bezdomnych przebywających w schroniskach poprzez radykalne ich zmniejszenie. Zmniejszy się napływ psów i kotów bezdomnych do schroniska i pod opiekę stowarzyszeń i fundacji Akcja ma na celu likwidację problemu bezdomności zwierząt 2. Zwiększenie szans adopcyjnych zwierząt przebywających w schronisku oraz pod opieką stowarzyszeń i fundacji. 3. Zmniejszenie nakładów z budżetu miasta na schronisko dla bezdomnych zwierząt, 4. Edukacja społeczna całej społeczności miasta nt. zapobiegania bezdomności 5. Poprawa wizerunku miasta Częstochowy jako włodarzy na tle innych miast za pionierskie, radykalne i humanitarne rozwiązanie problemu nadpopulacji bezdomnych zwierząt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Koszt darmowej sterylizacji i kastracji psów i kotów + promocja6 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Zadanie nie generuje kosztów w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie pn. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli realizowane będzie w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt, do których każdorazowo będzie kierował Urząd Miasta.
Realizacja zadania ma na celu ograniczenie populacji bezdomnych i niechcianych zwierząt, w związku z powyższym jest ona w pełni uzasadniona.