Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 10

10. Modernizacja ścieżki rowerowej przy AK


Lokalizacja

Ścieżka rowerowa wzdłuż Armii Krajowej po stronie linii tramwajowej od przystanku na wysokości Kiedrzyńskiej do Alei Jana Pawła II oraz do Jasnogórskiej dobudowanie jej krótkiego odcinka.

Skrócony opis

       Popularyzacja roweru i sprzyjające warunki oraz położenie łączące ścisłe centrum miasta sprawiają, że niezbędna jest naprawa i modernizacja do aktualnych standardów.jednej z najbardziej uczęszczanych ścieżek rowerowych w mieście  ponieważ obecnie w wielu miejscach następuje jej dewastacja zagrażająca bezpieczeństwu użytkowników.

Opis zadania

Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni  jednej  z najbardziej uczęszczanych przez rowerzystów w Częstochowie  ścieżki rowerowej wzdłuż linii tramwajowej przy Alei Armii Krajowej. Niestety jej konstrukcja z kostki i nachylenie terenu spowodowało że padające deszcze zdeformowały jej nawierzchnie i nie nadaje się do prawidłowego użytkowania. Obecnie zagraża  to bezpieczeństwu poruszających się tam rowerzystów i idących obok ścieżki pieszych. Niezbędny jest natychmiastowy remont poprzez wymianę nawierzchni, na asfaltową. Warto także dodać odpływy wody by w przeszłości uniknąć jej degradacji.  
       W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ok. 1800 m. ścieżka rowerowa x 250 zł x2 1 080 000 zł
2Znaki P-11 ok. 8x3 m x3 x200 zł = 14 400 zł14 400 zł
3Zabezpieczenie w miejscach gdzie woda wypłukuje ścieżkę50 000 zł
Łącznie: 1 144 400 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zakres i czas niezbędny do przygotowania zadania uniemożliwia realizację w trakcie jednego roku budżetowego. Zadanie mogłoby być realizowane w cyklu dwuletnim.
W związku z powyższym MZDiT opiniuje negatywnie projekt nr 10.