Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 611

611. Fotobki. Jako ochrona przed wysypiskami.


Lokalizacja

Dzielnica wg potrzeb

Skrócony opis

Instalacja 5 szt fotobudek jako element ochrony dzielnicy przed wysypywaniem śmieci i tworzeniem dzikich wysypisk.

Opis zadania

Zastosowanie fotrobudek jako narzędzia do zwalczania dzikich wysypisk smieci w dzielnicy i zwiększenie możliwości złapania winnych wysypywania smieci w miejscach niedozwolonych. To powoli mieszkańcom na poprawę życia codziennego i ułatwi dbanie o czystość dzielnicy. Budki były by rozmieszczone w kilku najbardziej newralgicznych miejscach dzielnicy. Umiejscowienie na podstawie danych Straży Mieiejskiej i Rady Dzielnicy, organizacji i mieszkańców którzy aktywnie uczestniczą w sprzątaniu dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup 5 szt fotobudek
2montaż w wyznaczonych miejscach

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3600

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.