Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 619

619. Doposażenie OSP Częstochowa - Gnaszyn


Lokalizacja

ul. Festynowa 38, 42-280 Częstochowa

Skrócony opis

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Gnaszyn.

Opis zadania

Nowy sprzęt ratowniczy znacząco usprawni działania Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Gnaszyn podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, natomiast nowe wyposażenie strażnicy przyczyni się do utrzymania gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu poprzez konserwację oraz drobne, bieżące naprawy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Agregat hydrauliczny z dwoma wężami hydraulicznymi współdziałający z narzędziami (nożyce, rozpieracze) będącymi w posiadaniu jednostki. Dodatkowo agregat powinien spełniać wymagania minimalne: 1) możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch narzędzi, 2) minimalna moc silnika 2,2 kW, 3) pojemność użytkowa oleju min. 3 litry32 000 zł
2Przyczepa samochodowa do przewozu agregatu pompowego dużej wydajności. Przyczepa musi być przystosowana do montażu i przewozu agregatu pompowego dużej wydajności będącego na wyposażeniu jednostki, a także niezbędnego wyposażenia. Przyczepa musi posiadać hak kulowy z hamulcem najazdowym oraz homologację i certyfikaty niezbędne do rejestracji oraz poruszania się po drogach12 000 zł
3Pompa zanurzeniowa elektryczna. Minimalne wymagania: 1) zasilanie 230V, 2) min. wydajność 300 l/min2 500 zł
4Akumulatorowa pilarka do gałęzi. Minimalne wymagania: 1) w zestawie min. 1 akumulator oraz ładowarka akumulatora1 200 zł
5Sprężarka tłokowa. Minimalne wymagania: 1) pojemność zbiornika na powietrze 100 litrów, 2) zasilanie 230V1 500 zł
6Szafka narzędziowa z wyposażeniem. Minimalne wymagania: 1) zestaw składający się z min. 295 elementów3 000 zł
7Szafa susząca z funkcją ozonowania. Minimalne wymagania: 1) moc min. 3 kW, 2) zasilanie 230V, 3) funkcja ozonowania7 000 zł
8Wąż tłoczny W-75 o dł. 20 metrów, kolor jaskrawy - 10 szt 3 500 zł
9Wąż tłoczny W-42 o dł. 30 metrów, kolor jaskrawy - 10 szt3 500 zł
10Wąż tłoczny W-42 o dł. 20 metrów, kolor jaskrawy - 5 szt1 500 zł
11Lanca gaśnicza z młotem oraz wymiennymi końcówkami: 1) głowica atak 2) głowica obrona 3) głowica słoma i trociny 4) głowica torf i las oraz klucz do wymiany końcówek5 000 zł
Łącznie: 72 700 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10 500 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt zadania nr 619 pod nazwą „Doposażenie OSP Częstochowa - Gnaszyn” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 72 700 zł do 104 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Załączniki