Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 622

622. Remont ul. Sempołowskiej


Lokalizacja

ul. Sempołowskiej

Skrócony opis

Odnowienie fragmentu ulicy Sempołowskiej na odcinku pomiędzy blokami nr 3 i nr 6.

Opis zadania

Remont ul. Sempołowskiej polegający na:
1. uzupełnieniu braków w bruku cegłą klinkierową ( w tym wymiana dwumetrowego odcinka wykonanego z trylinki).
2. zamianie rozjechanego chodnika w miejsca parkingowe, czyli usankcjonowanie istniejącego stanu ale 'na porządnie'.
3. montaż wysokich krawężników pomiędzy miejscami parkingowymi a zieleńcami by zapobiec niszczeniu trawników i żywopłotów.
4. montaż słupków zapobiegających zastawianie samochodami wejść do klatek schodowych.

Dla obniżenia kosztów tego zadania proponuję użyć cegły klinkierowej pozyskanej z rozbiórki przebudowywanych ulic, na przykład ulicy Warszawskiej czy Olsztyńskiej czy też zaplecza al Pokoju przy blokach 1, 3, 5 i 7. Poza obniżeniem kosztu pomoże to także zachować dotychczasowy wygląd ulicy.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie jest objęte gwarancją należytego wykonania prze 5 lat od dnia zakończenia budowy