Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 623

623. Stradomski dzień dziecka


Lokalizacja

SP nr 21, ul. Sabinowska 7

Skrócony opis

Zorganizowanie Dnia Dziecka w dzielnicy Stradom. w ramach działania będzie ogłoszony konkurs rysunkowy "Szczęśliwe dzieci z Dzielnicy Stradom", piknik z atrakcjami oraz nagrodami.

Opis zadania

Integracja dzieci w dzielnicy Stradom oraz wspólne świętowanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Nagrody1 000 zł
2Zjeżdżalnia600 zł
3Slodycze600 zł
Łącznie: 2 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Weryfikacja pozytywna. Szacowany koszt zadania obejmuje: - wynajęcie podestu z zadaszeniem, - nagłośnienie, oprawę muzyczną – wynagrodzenie DJ-a, - opłatę ZAiKS, - wynajem dmuchanej zjeżdżalni, - wynagrodzenie animatorów prowadzących zajęcia i konkursy dla dzieci, w tym konkurs rysunkowy "Szczęśliwe dzieci z Dzielnicy Stradom”, - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i konkursów, w tym konkursu rysunkowego, - nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, - słodycze dla uczestników wydarzenia, - koszt ochrony. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator będzie zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.