zadanie nr 632

632. KONTRARUCH ROWEROWY NA UL. MIELCZARSKIEGO


Lokalizacja

ul. Mielczarskiego

Skrócony opis

Zadanie dotyczy wyznaczenia kontraruchu rowerowego na ul. Mielczarskiego. Dzięki temu zwiększy się komfort podróży rowerem w dzielnicy Stare Miasto, a dodatkowo zyskamy w Częstochowie innowacyjne, ale zwykłe dla innych miast rozwiązania.

Opis zadania

Zadanie dotyczy wyznaczenia kontraruchu rowerowego na ul. Mielczarskiego. Dzięki temu zwiększy się komfort podróży rowerem w dzielnicy Stare Miasto, a dodatkowo zyskamy w Częstochowie innowacyjne, ale zwykłe dla innych miast rozwiązania. Zadanie dotyczyłoby jedynie zmiany oznakowania - tzn. dołożeniu tabliczek "Nie dotyczy rowerów", znaku "Ustąp pierwszeństwa" na zakończeniu kontraruchu oraz pojawiania się oznakowania poziomego np. w postaci sierżantów rowerowych.
Ulica Mielczarskiego jest ulicą na tyle szeroką, że takie rozwiązanie z pewnością się tam zmieści.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000

Opiniujemy pozytywnie.
Pas ruchu dla rowerów powinien spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.