Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 632

632. KONTRARUCH ROWEROWY NA UL. MIELCZARSKIEGO


Lokalizacja

ul. Mielczarskiego

Skrócony opis

Zadanie dotyczy wyznaczenia kontraruchu rowerowego na ul. Mielczarskiego. Dzięki temu zwiększy się komfort podróży rowerem w dzielnicy Stare Miasto, a dodatkowo zyskamy w Częstochowie innowacyjne, ale zwykłe dla innych miast rozwiązania.

Opis zadania

Zadanie dotyczy wyznaczenia kontraruchu rowerowego na ul. Mielczarskiego. Dzięki temu zwiększy się komfort podróży rowerem w dzielnicy Stare Miasto, a dodatkowo zyskamy w Częstochowie innowacyjne, ale zwykłe dla innych miast rozwiązania. Zadanie dotyczyłoby jedynie zmiany oznakowania - tzn. dołożeniu tabliczek "Nie dotyczy rowerów", znaku "Ustąp pierwszeństwa" na zakończeniu kontraruchu oraz pojawiania się oznakowania poziomego np. w postaci sierżantów rowerowych.
Ulica Mielczarskiego jest ulicą na tyle szeroką, że takie rozwiązanie z pewnością się tam zmieści.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000

Opiniujemy pozytywnie.
Pas ruchu dla rowerów powinien spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.