Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 12

12. Wyczyszczenie elewacji zabytkowych budynków mieszkalnych przy ul. Bardowskiego 21A i 21B od strony torów kolejowych


Lokalizacja

Bardowskiego 21a i 21b

Skrócony opis

Wyczyszczenie elewacji budynków przy ul. Bardowskiego 21a oraz 21b od strony wschodniej, tj od torów PKP. Dziennie w tym miejscu przejeżdża tą trasą kolejowa kilkadziesiąt pociągów osobowych. Widok z okien pociągu nie jest dobra wizytówką nie tylko dzielnicy ale i całego miasta. Po wyczyszczeniu elewacji z grafiti uzyskamy dwa piękne obiekty które, swoim wyglądem dociągną do budynków polontexu.

Opis zadania

Wyczyszczenie elewacji budynków przy ul. Bardowskiego 21a oraz 21b od strony wschodniej, tj od torów PKP. Dziennie w tym miejscu przejeżdża tą trasą kolejowa kilkadziesiąt pociągów osobowych. Widok z okien pociągu nie jest dobra wizytówką nie tylko dzielnicy ale i całego miasta. Po wyczyszczeniu elewacji z grafiti uzyskamy dwa piękne obiekty które, swoim wyglądem dociągną do budynków polontexu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wyczyszczenie elewacji przez specjalistyczną firmę50 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania wyłącznie na działce nr 1/25 obręb 279. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie opiniuje również pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków i technik adekwatnych do danego podłoża i stanu obiektu.