Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 635

635. Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych.


Lokalizacja

Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Dąbrowskiego 58/64

Skrócony opis

Cykl 16 bezpłatnych treningów futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych w Twojej okolicy. Zajęcia prowadzone przez trenerów zdobywających doświadczenie na boiskach pierwszej ligi, wprowadzą uczestników w świat jednego z najpopularniejszych sportów świata. Futbol amerykański jest dla wszystkich - niezależnie od wagi, wzrostu lub siły.

Opis zadania

W ramach zadania zrealizowany zostanie cykl 16 bezpłatnych otwartych treningów, aktywizujących młodzież w wieku licealnym i dorosłych. Jednogodzinne zajęcia prowadzone przez związanych z Częstochową trenerów futbolu amerykańskiego, mają na celu walkę ze złymi nawykami społecznymi oraz promocję zdrowego trybu życia. Zajęcia będą odbywać się w formule otwartej, dostępnej dla każdego mieszkańca dzielnicy, który ukończył 16 lat. Szeroka paleta umiejętności przydatnych w futbolu amerykańskim, pozwoli na jednoczesną aktywizację osób o różnych sylwetkach i preferencjach. W treningach może brać udział jednocześnie do dwudziestu chętnych, co pozwoli na jednoczesną aktywność wszystkich osób biorących udział w ćwiczeniach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynagrodzenie trenerów3 600 zł
2Promocja wydarzenia400 zł
Łącznie: 4 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

MOSiR pozytywnie opiniuje wniosek. Warunkiem jego realizacji jest podpisanie przez wykonawcę projektu z MOSiR umowy udostępnienia obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego na zasadach ogólnych, tzn. w oparciu o obowiązujący cennik (1h zajęć sportowych na płycie trawiastej: 120PLN) i zaakceptowanie obowiązującego na obiekcie harmonogramu zajęć. Koszt zajęć zweryfikowany przez Wydział KPS: 1 920PLN – wynajęcie boiska; 16 godz. zajęć x 225PLN zł wynagrodzenie trenerów = 3 600PLN; inne koszty w tym druk materiałów promujących wydarzenie 1 000PLN, łącznie: 6 520PLN