Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 643

643. Stradomski weekendowy klub mieszkańca


Lokalizacja

Teren Dzielnicy Stradom

Skrócony opis

Stradomski weekendowy klub mieszkańca będzie działał raz w miesiącu, w piątek lub sobotę lub niedzielę, w okresie od kwietnia do grudnia. Działania będą skierowane do mieszkańców dzielnicy Stradom.

Opis zadania

Działania będą integrować mieszkańców od malucha do seniora.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zajęcia 6 000 zł
2Nagrody1 000 zł
3Poczęstunek1 000 zł
4Zakup rzeczy do zajęć1 500 zł
Łącznie: 9 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach