zadanie nr 13

13. Remont nawierzchni ulicy Glogera na odcinku od ul. Focha do ul. Kopernika


Lokalizacja

Ul. Glogera na odcinku od ul. Focha do ul. Kopernika

Skrócony opis

Ulica Glogera posiada bardzo starą nawierzchnię z kostki klinkierowej, która jest już bardzo mocno wyeksploatowana. Liczne dziury i zagłębienia w nawierzchni powodują, że przejazd nią jest bardzo niekomfortowy oraz głośny.

Opis zadania

Dla komfortu mieszkańców oraz użytkowników ulicy konieczna jest wymiana nawierzchni ul. Glogera.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa drogi100 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Zadanie będzie objęte minimum 5 letnią gwarancją wykonawcy.

Remont obejmuje: rozebranie nawierzchni z klinkieru i wykonanie podbudowy tłuczniowej. Zabudowa nowych krawężników betonowych. Wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z asfaltobetonu.