Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 657

657. Plac rodzinnej rekreacji przy ul. Załogi.


Lokalizacja

ulica Załogi

Skrócony opis

Zadanie polega na zabezpieczeniu boiska do koszykówki wysoką siatką, tak żeby piłka nie wpadała do sąsiada z działki graniczącej z placem zabaw. Obecnie siatka jest za krótka i piłki notorycznie wpadają za ogrodzenie. Należy też postawić tablicę informacyjną o sposobie korzystania z boisk, tzn.że nie wolno uderzać w ogrodzenie sąsiednie oraz o zakazie przebywania na placu w godzinach ciszy nocnej.

Opis zadania

Zadanie polega na zabezpieczeniu boiska do koszykówki wysoką siatką, tak żeby piłka nie wpadała do sąsiada z działki graniczącej z placem zabaw. Obecnie siatka jest za krótka i piłki notorycznie wpadają za ogrodzenie na działkę sąsiednią, której właściciel przywłaszcza sobie piłki i nie chce ich wydawać grającym. Dochodzi z tego powodu do awantur między korzystającymi z placu, a niezadowolonym sąsiadem, który wyzywa korzystających z placu. Należy też postawić tablicę informacyjną o sposobie korzystania z boisk, tzn., że nie wolno uderzać w ogrodzenie sąsiednie oraz o zakazie przebywania na placu w godzinach ciszy nocnej. Przy okazji należy też poprawić zamek w furtce, która źle się zamyka poprzez wstawienie blokady lub tym podobne.

Uzasadnienie potrzeby społecznej:
Jest to uzasadnione i jak najbardziej niezbędne, gdyż przyczyni się do zmniejszenia napięcia wśród społeczności lokalnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zamontowanie siatki
2Zamontowanie tablicy
3Poprawienie furtki

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000