zadanie nr 661

661. Iluminacja świetlna na Placu Orląt Lwowskich


Lokalizacja

Plac Orląt Lwowskich

Skrócony opis

Wszyscy dobrze wiemy jak wygląda iluminacja wodna na Placu Orląt Lwowskich, a gdyby tak dodać do niej iluminacje świetlną? Na pewno nadałoby to jeszcze piękniejszego klimatu w letnie i wiosenne wieczory naszemu małemu centrum Rakowie.

Opis zadania

Projekt zakłada doposażenie iluminacji wodnej na Placu Orląt Lwowskich w iluminacji świetlną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Rewitalizacja iluminacji wodnej30 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2500

Postęp realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji - 29.07.2022

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej