Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 664

664. 2 słupy oświetleniowe na ul. Piechoty.


Lokalizacja

ul. Piechoty od ul. Wazów do Sabinowskiej.

Skrócony opis

2 słupy oświetleniowe na ul. Piechoty na odcinku od u;. Wazów do ul. Sabinowskiej.  Na tym krótkim odcinku ulicy brak jakiegokolwiek oświetlenia. W tej części ulicy znajduje się przedszkole i i klika posesji. W szczególności w okresie jesiennym i zimowym to powoduje duże utrudnienia i stwarza zagrożenie dla dzieci i rodziców korzystających z przedszkola gdzie dowożą dzieci samochodem.

Opis zadania

Brak oświetlenia w tej części ulicy stwarza niebezpieczne sytuacje. Gdzie osoby korzystające z przedszkola w okresie jesienno zimowym z powodu ciemności musza bardziej uważać. Sama ul. Piechoty jako ulica łącząca ul. Wazów i ul. Sabinowską jest bardzo ruchliwą ulicą o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych. 2 słupy oświetleniowe w pełni zapewnią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców nie tylko mieszkańców samej dzielnicy, ale całego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1projekt instalacji
2przyłacze enegetyczne
3montaż 2 słupów

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 500 zł